อะไรทำเกิดอินเฟลชั่น

อะไรทำให้เกิดอินเฟลชั่น

Visits:368

เราไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดอินเฟลชั่น มันมี…คุณก็อาจจะรู้ ในช่วง 30 กว่าปีที่ผ่านมามีบทความวิจัยหลายร้อยหรืออาจจะหลายพันบทความจากคนที่เสนอรูปแบบ(สมการ)ที่แน่นอนของสนามพลังงาน(ของอินเฟลตอน) ทุกรูปแบบที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับการเร่งขยายตัวอย่างรวดเร็วของสเปซด้วยตัวเอง(ในคลิปใช้คำว่า self-repel) แต่เมื่อพยายามจะหารูปแบบที่แน่นอนเท่าไหร่ กลับแตกแขนงเป็นความคิดที่มากมาย มากมาย มากมาย และมากมาย บางไอเดียใช้สนามควอนตัมเช่นเดียวกับไอเดียเริ่มต้น บางไอเดียใช้วิธีเพิ่มมิติพิเศษเพิ่มเข้าไปซึ่งมีบางส่วนยืมไอเดียจากทฤษฎีสตริง(string theory) ควอนตัมสตริง(quantum strings) หรือ ควอนตัมเบรน-เมมเบรน(quantum brains—membranes) และไอเดียอื่นๆอีกหลายหลายอย่าง แต่ไม่ว่าเราจะเลือกไอเดียไหนขึ้นมา สิ่งที่เราสังเกตได้จากจักรวาลในวันนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้เราแยกออกได้ว่าไอเดียแบบไหนถูก เราสามารถกำจัดความเป็นไปได้บางอย่างแต่(ในความเป็นจริง)มันมี(ความเป็นไปได้)มากมายเหลือเกิน

คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คืออินเฟลชั่นต้องยุติลงด้วยทางใดทางหนึ่ง และยังมีอีกคุณสมบัติหนึ่งที่รบกวนจิตใจผมมาตลอดก็คือคุณสมบัติ(หรือเงื่อนไข)ที่จะทำให้เกิดอินเฟลชั่นและจนกระทั่งจบลงต้องอาศัยการกำหนดเงื่อนไขที่เจาะจงอย่างมาก(fine-tuning) ทุกๆโมเดลที่คิดขึ้นมาจะต้องมีตัวแปรบางตัวที่สามารถปรับค่า(ให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้)เพื่อให้ได้ผลอย่างที่ต้องการ ถ้าปรับค่าตัวแปรเหล่านี้ไม่ถูกคุณจะได้ผลที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะมันไม่สอดคล้องกับ(จักรวาล)ที่สังเกตได้ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้สิ่งที่ผมเรียกว่าทฤษฎีที่สวยงาม(pretty theory)หรือทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการนี้อย่างเป็นธรรมชาติและนั่นก็คือหนึ่งในปัญหาในปัจจุบัน เราต้องการคำอธิบายที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่เราสังเกตได้ และเมื่อเราสังเกตคุณสมบัติของจักรวาลมากขึ้นเท่าไหร่ เราจะยิ่งพบว่า(จักรวาล)จะบีบจำนวนแบบจำลองของเราให้น้อยลงและชัดเจนยิ่งขึ้น

Facebook Comments