เข้าระบบสมาชิก

การสมัครสมาชิกต้องใช้ Email address หาก Facebook ของคุณไม่ได้เซตไว้หรือใช้เบอร์โทรศัพท์เป็น ID จะไม่สามารถลงทะเบียนกับเราได้ (เช่น Error! App not set up)

เราใช้เพียง Email address และ Profile name ของคุณเท่านั้นในการลงทะเบียนตามมาตรฐานของ Facebook ดังนั้นระบบจึงไม่ได้ร้องขอให้คุณอนุญาตอะไรเพิ่มเติม และจะไม่มีข้อมูลอื่นใดที่ Facebook อนุญาตให้เราเข้าถึงได้ เราใช้ระบบ Facebook เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่เว็บไซต์, การ comment, การ share และการยืนยันตัวตนสมาชิกในบางกรณี หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ privacy policy.