Python

การวาดกราฟหลายอันและ setting ต่างๆที่เกี่ยวกับ axis ใน matplotlib

Matplotlib เป็นแพคเกจที่เป็นพื้นฐานของ python สำหรับการวาดกราฟจากข้อมูลซึ่งจำเป็นมากสำหรับงานทางด้าน Data Analysis, Science, Engineering และอื่นๆอีกมากมาย โพสต์นี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับการวาดกราฟหลายๆอันภายใต้กรอบอันเดียวกันและ setting ต่างๆที่เกี่ยวกับแกน(axis)ของกราฟ

การใช้ Virtual Environment ใน python

Virtual environment คือการแยกแพคเกจของแต่โปรเจ็คท์ให้เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องเวอร์ชั่นของแพคเกจที่แต่ละโปรเจ็คท์อาจมีความต้องการต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่หรือทดสอบแพคเกจการใช้ virtual mode เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ไม่รู้ไม่ได้

ติดตั้งและรัน python/jupyter notebook แบบพื้นๆ

มีคนที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่รู้ว่าจะติดตั้ง python และ jupyter notebook อย่างไร หลายคนเรียนรู้การติดตั้งจากเว็บไซต์หรือไม่ก็ยูทูปและจะพบคำแนะนำในการติดตั้งหลายแบบเช่นดาวน์โหลดจาก python.org หรือใช้ vscode+plugins ต่างๆหรือใช้ anaconda/spyder หรือ pycharm หรืออื่นๆ

การใช้งานเลขเชิงซ้อนด้วย python/sympy

python/sympy ช่วยให้การทำงานกับเลขเชิงซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้นซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นกับงานด้าน science/engineering ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการ derive สมการมากกว่าการคำนวณหาค่าที่เป็นตัวเลขโดยตรง

การดิฟและอินทีเกรทด้วย python/sympy

Sympy นอกจากจะเป็นแพคเกจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และแก้สมการพื้นๆได้แล้วยังสามารถ diff และ integrate ได้อีกด้วย แต่ผลที่ได้อาจจะไม่ตรงกับที่ทำด้วยมือแต่หาก simplify หรือจัดรูปสมการก็จะได้ตรงกัน ผู้ที่สนใจงานทางด้านวิเคราะห์วิจัยควรจะฝึกใช้ให้คล่อง

create-python-module-package

การสร้าง module และ package ใน python

โมดูลและแพคเกจเป็นหลักการที่สำคัญของ python และโปรแกรมภาษาอื่นๆ เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ขึ้นการแยก code เป็นส่วนๆจึงเป็นความจำเป็นโดยธรรมชาติ หากเราแยก code ที่มีฟังก์ชั่นเดียวกันไว้เป็นไฟล์เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าโมดูล-module หากเราเอาโมดูลหลายโมดูลมารวมกันในไดเรคทอรี่หนึ่งเราจะได้แพคเกจ-package

การใช้ Sympy/Python เพื่อแก้สมการและปัญหาทางคณิตศาสตร์

Sympy เป็น package ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ใช้ในการจัดรูปสมการ, กระจายเทอม, การจัด factor, การแก้สมการและการคำนวณทาง calculus

การติดตั้ง Anaconda สำหรับ Spyder/Python

Anaconda เป็นทั้งเครื่องมือในการติดตั้งและเขียนโปรแกรมด้วย Python โดยมีโปรแกรมหลักๆสองตัวคือ Jupyter ซึ่งเป็นตัวเขียนไพตอนแบบบรรทัดต่อบรรทัดและ Spyder ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมแบบ Editor และมีชุดคำสั่งที่ใช้ผ่านทาง command line ซึ่งจะเป็นคำสั่งสำหรับการอัพเดทและดูแลระบบ

python mathplotlib

การใช้ Python ในการเรียน Math/Physics – Matplotlib

Matplotlib เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวาดกราฟของ python เมื่อใช้ร่วมกับแพคเกจอื่นอย่าง numpy/sympy/scipy จะเป็นเครื่องมือในทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม