ไข่จักรวาล big bang

จาก “ไข่จักรวาล” สู่ “Big Bang”

ปัจจุบันนักจักรวาลส่วนใหญ่เชื่อว่าจักรวาลกำเนิดมาจุดจากขนาดเล็กที่ไร้ขอบเขตที่เรียกว่าบิ๊กแบง ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดไข่จักรวาล (cosmic egg) ซึ่งเสนอโดยนักฟิสิกส์และบาทหลวงชาวเบลเยี่ยม