จักรวาลขยายตัวในอะไร (3)

คำถามว่าจักรวาลกำลังขยายตัวอยู่ในอะไร จริงๆแล้วกาแล็กซี่กำลังดีดตัวห่างจากกันในทุกทิศทางทำให้เกิดที่ว่างระหว่างกาแล็กซี่มากขึ้น จักรวาลจึงมีปริมาตรมากขึ้น

Continue Reading จักรวาลขยายตัวในอะไร (3)

ไฮไลท์ของจักรวาลใหม่ (2)

จักรวาลสมัยใหม่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลทางดาราศาสตร์ซึ่งมีมากขึ้นและลึกขึ้นตามเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า แต่ยิ่งมีข้อมูลมาก ปริศนาก็มากตามไปด้วย

Continue Reading ไฮไลท์ของจักรวาลใหม่ (2)

ยุคจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ (1)

จักรวาลวิทยาสมัยใหม่เริ่มขึ้นเมื่อปี 1917 เมื่อไอน์สไตน์เริ่มใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขามาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับขอบเขตของจักรวาล

Continue Reading ยุคจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ (1)
Close Menu