จรัสพรรณ เปรมปรีบุตร

Scipy Double Integral

1. ค่า limit เป็นตัวเลข ถ้าจะหา คำสั่ง 2 หมายความว่านิยามฟังก์ชั่น f(x, y) = xy2 ผลคือ (4.5, 4.9960036108132044e-14) ตัวหน้าเป็นคำตอบ ตัวหลังเป็นตัวเลขที่บอกว่าผลลัพท์ error แค่ไหน 10-14 น้อยมากก็ไม่ต้องสนใจ แต่ถ้าสลับ x, y เป็น f = lambda y, x: x * y**2 จะหมายถึงต้องการหา โปรแกรมจะคำนวณเป็น (1.4999999999999998, 1.6653345369377345e-14) ผลลัพท์ไม่ได้ 1.5 ตรงเป๊ะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ scipy หา definte integral โดยวิธี numerical ไม่ใช่เป็นการ integrate จริงแล้วแทนค่า 2. ค่า limit เป็น function คำสั่ง …

Scipy Double Integral Read More »

create-python-module-package

การสร้าง module และ package ใน python

โมดูลและแพคเกจเป็นหลักการที่สำคัญของ python และโปรแกรมภาษาอื่นๆ เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ขึ้นการแยก code เป็นส่วนๆจึงเป็นความจำเป็นโดยธรรมชาติ หากเราแยก code ที่มีฟังก์ชั่นเดียวกันไว้เป็นไฟล์เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าโมดูล-module หากเราเอาโมดูลหลายโมดูลมารวมกันในไดเรคทอรี่หนึ่งเราจะได้แพคเกจ-package

การใช้ Sympy/Python เพื่อแก้สมการและปัญหาทางคณิตศาสตร์

Sympy เป็น package ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ใช้ในการจัดรูปสมการ, กระจายเทอม, การจัด factor, การแก้สมการและการคำนวณทาง calculus

การติดตั้ง Anaconda สำหรับ Spyder/Python

Anaconda เป็นทั้งเครื่องมือในการติดตั้งและเขียนโปรแกรมด้วย Python โดยมีโปรแกรมหลักๆสองตัวคือ Jupyter ซึ่งเป็นตัวเขียนไพตอนแบบบรรทัดต่อบรรทัดและ Spyder ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมแบบ Editor และมีชุดคำสั่งที่ใช้ผ่านทาง command line ซึ่งจะเป็นคำสั่งสำหรับการอัพเดทและดูแลระบบ

python mathplotlib

การใช้ Python ในการเรียน Math/Physics – Matplotlib

Matplotlib เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวาดกราฟของ python เมื่อใช้ร่วมกับแพคเกจอื่นอย่าง numpy/sympy/scipy จะเป็นเครื่องมือในทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม