จรัสพรรณ เปรมปรีบุตร

คนที่เรียนมาในรุ่น 70 โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ เข้ามหาลัยรู้จักแต่เครื่อง Apple 6502 อินเตอร์เนตยังไม่เกิด บิ๊กแบงไม่รู้จัก เขียนเพื่อให้คนรุ่นเดียวกันอ่านหรือรุ่นเด็กกว่าจะอ่านก็ดี เรื่องราวทางฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาในมุมมองแบบชาวบ้าน ไม่ใช่นักวิชาการ แต่ขอวิจารณ์ความรู้ทางจักรวาลวิทยาสมัยใหม่บ้างเล็กๆ

ประวัติย่อของแสง (a) แสงเป็นอนุภาค

เครื่องมือในการศึกษาจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 1905 หัวใจของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแสง แสงไม่ใช่ให้แค่ความสว่างแต่แสงเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขความลับจักรวาล จะเข้าใจจักรวาลได้จะต้องเข้าใจแสงก่อน

cosmic inflation

ตามทฤษฎีอินเฟลชั่น เริ่มแรกจักรวาลขยายตัวอย่างไร

เริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของอะตอม เมื่อจักรวาลมีอายุ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที” จักรวาลเพิ่มปริมาตรเป็น 8 เท่าทุกๆ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที”

ไข่จักรวาล big bang

จาก “ไข่จักรวาล” สู่ “Big Bang”

ปัจจุบันนักจักรวาลส่วนใหญ่เชื่อว่าจักรวาลกำเนิดมาจุดจากขนาดเล็กที่ไร้ขอบเขตที่เรียกว่าบิ๊กแบง ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดไข่จักรวาล (cosmic egg) ซึ่งเสนอโดยนักฟิสิกส์และบาทหลวงชาวเบลเยี่ยม

จักรวาลขยายตัวในอะไร

คำถามว่าจักรวาลกำลังขยายตัวอยู่ในอะไร จริงๆแล้วกาแล็กซี่กำลังดีดตัวห่างจากกันในทุกทิศทางทำให้เกิดที่ว่างระหว่างกาแล็กซี่มากขึ้น จักรวาลจึงมีปริมาตรมากขึ้น

ไฮไลท์ของจักรวาลใหม่

จักรวาลสมัยใหม่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลทางดาราศาสตร์ซึ่งมีมากขึ้นและลึกขึ้นตามเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า แต่ยิ่งมีข้อมูลมาก ปริศนาก็มากตามไปด้วย

ยุคจักรวาลวิทยาสมัยใหม่

ส่วนใหญ่จะถือกันว่าปี 1917 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งเป็นปีที่ไอน์สไตน์เริ่มใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขามาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับจักรวาลซึ่งกลศาสตร์แบบนิวตันไม่สามารถแก้ปัญหาได้