จรัสพรรณ เปรมปรีบุตร

คนที่เรียนมาในรุ่น 70 โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ เข้ามหาลัยรู้จักแต่เครื่อง Apple 6502 อินเตอร์เนตยังไม่เกิด บิ๊กแบงไม่รู้จัก เขียนเพื่อให้คนรุ่นเดียวกันอ่านหรือรุ่นเด็กกว่าจะอ่านก็ดี เรื่องราวทางฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาในมุมมองแบบชาวบ้าน ไม่ใช่นักวิชาการ แต่ขอวิจารณ์ความรู้ทางจักรวาลวิทยาสมัยใหม่บ้างเล็กๆ

ประวัติย่อของแสง (a) แสงเป็นอนุภาค

เราอยู่กับแสงมาตลอดชีวิต มนุษย์ในอดีตตั้งคำถามเกี่ยวกับแสงมาตลอดว่านอกจากมีความสว่างแล้วแสงมีธรรมชาติอย่างไร เครื่องมือในการศึกษาจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 1905 หัวใจของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแสง แสงไม่ใช่ให้แค่ความสว่างแต่แสงเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขความลับจักรวาล

cosmic inflation

ตามทฤษฎีอินเฟลชั่น เริ่มแรกจักรวาลขยายตัวอย่างไร

เริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของอะตอม เมื่อจักรวาลมีอายุ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที” จักรวาลเพิ่มปริมาตรเป็น 8 เท่าทุกๆ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที”

ไข่จักรวาล big bang

จาก “ไข่จักรวาล” สู่ “Big Bang”

ปัจจุบันนักจักรวาลส่วนใหญ่เชื่อว่าจักรวาลกำเนิดมาจุดจากขนาดเล็กที่ไร้ขอบเขตที่เรียกว่าบิ๊กแบง ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดไข่จักรวาล (cosmic egg) ซึ่งเสนอโดยนักฟิสิกส์และบาทหลวงชาวเบลเยี่ยม

จักรวาลขยายตัวในอะไร

เมื่อนักจักรวาลบอกเราว่าจักรวาลกำลังขยายตัว คำถามแรกที่คุณอาจจะถามคือแล้วจักรวาลขยายตัวในอะไร? การขยายตัวของจักรวาลไม่ได้หมายความว่าจักรวาลมีขอบแล้วขอบขยายออกไปแต่หมายความว่าทุกๆจุดในสเปซกำลังยืดออก