จรัสพรรณ เปรมปรีบุตร

คนที่เรียนมาในรุ่น 70 โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ เข้ามหาลัยรู้จักแต่เครื่อง Apple 6502 อินเตอร์เนตยังไม่เกิด บิ๊กแบงไม่รู้จัก เขียนเพื่อให้คนรุ่นเดียวกันอ่านหรือรุ่นเด็กกว่าจะอ่านก็ดี เรื่องราวทางฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาในมุมมองแบบชาวบ้าน ไม่ใช่นักวิชาการ แต่ขอวิจารณ์ความรู้ทางจักรวาลวิทยาสมัยใหม่บ้างเล็กๆ

ประวัติย่อของแสง (a) แสงเป็นอนุภาค

เราอยู่กับแสงมาตลอดชีวิต มนุษย์ในอดีตตั้งคำถามเกี่ยวกับแสงมาตลอดว่านอกจากมีความสว่างแล้วแสงมีธรรมชาติอย่างไร เครื่องมือในการศึกษาจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 1905 หัวใจของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแสง แสงไม่ใช่ให้แค่ความสว่างแต่แสงเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขความลับจักรวาล