About us

เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องน่าสนใจในหลายๆแขนง หลักๆคือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และ Information Technology เราเสนอบทความที่สื่อ “ความเห็น” ประกอบไปกับ “ความรู้” เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จึงไม่ใช่การให้ความรู้ที่คุณจะนำไปอ้างอิงในทางวิชาการใดๆ เราต้องการเสนอบทความที่ผู้อ่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นวิชาการแต่สื่อออกมาด้วยภาษาแบบที่เราพูดกัน

เรามีความเชื่อว่าความรู้ไม่ได้มีเส้นแบ่งตามวุฒิการศึกษา เนื้อหาในบทความที่นำเสนอจึงไม่จำกัดระดับของคนอ่านเพราะเราเชื่อว่าทุกคนอยู่ในระดับเดียวกัน ขอเพียงให้มีความอยากรู้และเพลินเพลินไปกับความรู้นั้นและขอเพียงแต่ผู้อ่านไม่ตั้งกำแพงกับตัวเองว่าเรียนมาทางสายอะไร เช่นเนื้อหาในทางวิทยาศาสตร์อาจมีสมการประกอบเล็กน้อยซึ่งช่วยให้เข้าใจง่ายกว่าการอธิบายด้วยคำพูด แม้จะมีบางบทความซึ่งดูเหมือนเป็นวิชาการจัดแต่ก็เป็นการจูงใจให้คุณไปค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจ

Modern Course Square ในความหมายของเราเป็นคอร์สที่ไม่ใช่แบบเดียวกับที่เรียนกันในระบบการศึกษา เรานำเสนอคอร์สที่ต่างกับการเรียนตามระบบเพื่อสนองความต้องการ “รู้แบบคนอยากรู้” มากกว่าการรู้แบบวิชาการ รู้เพื่อเอาไปสอบ เพื่อปริญญาหรือเพื่อความแตกต่าง แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์หรืออย่างน้อยเพื่อความเพลิดเพลินที่ได้รู้ในเรื่องที่อยากรู้และเข้าถึงได้ทุกคนโดยไม่มีเส้นแบ่งใดๆ และไม่ต้องสนใจว่าคุณจะมีพื้นฐานการเรียนในระบบมาอย่างไรหรือถูกแบ่งแยกหรือกีดกันใดๆมาก่อน

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์แต่ฟรีโดยไม่มีระบบสมาชิกใดๆ ผู้สนใจหากต้องการสนับสนุนสามารถซื้อ EBook ที่เราจำหน่ายใน Google Book ซึ่งสามารถอ่านได้บนโทรศัพท์มือถือ