cosmic inflation

ตามทฤษฎีอินเฟลชั่น เริ่มแรกจักรวาลขยายตัวอย่างไร

Visits:323

ตัวอย่างเช่นถ้าสเปซระหว่างคุณกับผมยืดตัวออกด้วยอัตราเดียวกับปัจจุบันนี้และคุณกำลังพยายามที่จะสื่อสารกับผมโดยการส่งคลื่นเสียงหรือใช้วิธีส่งสัญญาณแสง แต่สเปซระหว่างคุณกับผมขยายตัวเร็วมากจนกระทั่งแสงหรือคลื่นเสียงไม่สามารถตามได้ทัน สเปซถูกสร้างขึ้นเร็วมากจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดส่งมาถึงคุณหรือผมได้ เราจะถูกตัดขาดออกจากกันและไม่สามารถสื่อสารกันได้ นั่นคือลักษณะการขยายตัวที่เรากำลังพูดถึงเมื่อเรากำลังพูดถึงอินเฟลชั่น หากจะพูดเป็นตัวเลข อินเฟลชั่นเริ่มขึ้นเมื่อจักรวาลมีอายุหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที และเพิ่มขนาดขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที หรืออาจจะเป็นแสนเท่า ล้านเท่า พันล้านเท่า ซึ่งหมายความว่ามีการเพิ่มขนาด(ความยาว)เป็นสองเท่าหรือปริมาตรเป็นแปดเท่าในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นบริเวณที่เล็กกว่านิวเคลียสของอะตอมจะถูกระเบิดออกจนมีขนาดมากกว่าสเปซที่เราสังเกตได้เมื่อเรามองออกไปในจักรวาลรอบตัวเรา เราเห็นเฉพาะบางส่วนของจักรวาล จักรวาลมีขนาดใหญ่กว่าที่เราเห็นเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของอะตอม

Facebook Comments