จักรวาลวิทยา

บทความที่น่าสนใจ

Cosmology: The study of the universe

เป็นบทความจากเว็บไซต์ของนาซ่าที่อธิบายภาพรวมของจักรวาลวิทยาได้ดีบทความหนึ่ง

Video talk ที่น่าสนใจ

Sir Roger Penrose: Conformal Cyclic Cosmology, Black Holes Nobel Prize w/ Eric Weinstein Janna Levin , 7 Oct 2020

ไบรอัน คีทติ้ง-Brian Keating พูดคุยกับ โรเจอร์ เพนโรส-Roger Penrose นักคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี 2020 จากผลงานทางทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำช่วงทศวรรษที่ 60-70 การพูดคุยเน้นเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวาลของเขาที่เรียกว่า Conformal Cyclic Cosmology (CCC) เพื่อเป็นทฤษฎีทางเลือกแข่งกับทฤษฎีอินเฟลชั่น(inflation)ที่เสนอโดย อลัน กูธ-Alan Guth ในปี 1980, CCC เสนอว่าจักรวาลวิวัฒนาการคล้ายกับการยุบและขยายตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ส่วนอินเฟลชั่นเสนอว่าก่อนที่จะเกิดบิกแบงร้อนจักรวาลมีการขยายตัวอย่างฉับพลันมาก่อนแล้วพลังงานจำนวนมหาศาลนั้นจึงสลายไปเป็นบิกแบงร้อนตามที่เรารู้จักและเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน แต่ CCC ของเพนโรสไม่เป็นที่ยอมรับในวงการจักรวาลวิทยาแม้ว่าสองสามปีที่ผ่านมาเพนโรสจะอ้างว่ามีหลักฐานที่แฝงอยู่ในข้อมูล CMB ว่าสอดคล้องกับทฤษฎีของเขา

แต่ถึงกระนั้นทฤษฎีของเพนโรสก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักฟิสิกส์/นักจักรวาลรุ่นใหม่ที่กระหายอยากจะมีทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากอินเฟลชั่นให้ความสนใจ ไม่เพียงแต่ทฤษฎีทางจักรวาลวิทยาที่แปลกแหวกแนวออกไปเท่านั้น นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่จะรู้จักเพนโรสในฐานะคนที่คิดแปลกจากกระแสหลักไปแทบทุกประเด็น เช่นขณะที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เชื่อว่าทฤษฎีควอนตัมเป็นความรู้ที่สมบูรณ์(ที่ไม่รวมกราวิตี้) ไอน์สไตน์เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะชี้ว่ามันไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและถูกถากถางตามหนังสือและบทความต่างๆมาหลายสิบปี แต่เพนโรสกลับเป็นคนร่วมสมัยไม่กี่คนที่กล้าจะพูดเช่นเดียวกัน เขาเชื่อว่าทฤษฎีควอนตัมมีที่ผิดและจะต้องพัฒนาไปสู่ทฤษฎีที่สมบูรณ์กว่าซึ่ง Twister theory ก็เป็นหนึ่งในความพยายามของเขา