จักรวาลไม่มีขอบเขตแต่มีขอบฟ้า

จักรวาลมีขอบเขตไหม? จักรวาลมีที่สิ้นสุดไหม? คำตอบมีมานานแล้วว่าจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบ ไม่ได้มาจากการพิสูจน์เพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เพราะว่าเป็นคำตอบที่ make sense ที่สุด จักรวาลวิทยาสมัยใหม่ก็มีคำตอบเช่นเดียวกันแต่เพิ่มเติมว่าเราไม่มีวันเห็นจักรวาลได้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีเทคโนโลยี่ที่ลึกล้ำเพียงใดเพราะเราถูกกั้นด้วย “เส้นขอบฟ้า” ของจักรวาล

Read More »
create-python-module-package

การสร้าง module และ package ใน python

โมดูลและแพคเกจเป็นหลักการที่สำคัญของ python และโปรแกรมภาษาอื่นๆ เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ขึ้นการแยก code เป็นส่วนๆจึงเป็นความจำเป็นโดยธรรมชาติ หากเราแยก code ที่มีฟังก์ชั่นเดียวกันไว้เป็นไฟล์เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าโมดูล-module หากเราเอาโมดูลหลายโมดูลมารวมกันในไดเรคทอรี่หนึ่งเราจะได้แพคเกจ-package

Read More »

การใช้ Sympy/Python เพื่อแก้สมการและปัญหาทางคณิตศาสตร์

Sympy เป็น package ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ใช้ในการจัดรูปสมการ, กระจายเทอม, การจัด factor, การแก้สมการและการคำนวณทาง calculus

Read More »

การติดตั้ง Anaconda สำหรับ Spyder/Python

Anaconda เป็นทั้งเครื่องมือในการติดตั้งและเขียนโปรแกรมด้วย Python โดยมีโปรแกรมหลักๆสองตัวคือ Jupyter ซึ่งเป็นตัวเขียนไพตอนแบบบรรทัดต่อบรรทัดและ Spyder ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมแบบ Editor และมีชุดคำสั่งที่ใช้ผ่านทาง command line ซึ่งจะเป็นคำสั่งสำหรับการอัพเดทและดูแลระบบ

Read More »
python mathplotlib

การใช้ Python ในการเรียน Math/Physics – Matplotlib

Matplotlib เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวาดกราฟของ python เมื่อใช้ร่วมกับแพคเกจอื่นอย่าง numpy/sympy/scipy จะเป็นเครื่องมือในทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม

Read More »

ประวัติย่อของแสง (a) แสงเป็นอนุภาค

เราอยู่กับแสงมาตลอดชีวิต มนุษย์ในอดีตตั้งคำถามเกี่ยวกับแสงมาตลอดว่านอกจากมีความสว่างแล้วแสงมีธรรมชาติอย่างไร เครื่องมือในการศึกษาจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 1905 หัวใจของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแสง แสงไม่ใช่ให้แค่ความสว่างแต่แสงเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขความลับจักรวาล

Read More »
อะไรทำเกิดอินเฟลชั่น

อะไรทำให้เกิดอินเฟลชั่น

ปัญหาของทฤษฎีอินเฟลชั่นก็คือมันต้องมีการกำหนดเงื่อนไขที่เจาะจงถึงจะใช้งานได้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมชาติ

Read More »
cosmic inflation

ตามทฤษฎีอินเฟลชั่น เริ่มแรกจักรวาลขยายตัวอย่างไร

เริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของอะตอม เมื่อจักรวาลมีอายุ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที” จักรวาลเพิ่มปริมาตรเป็น 8 เท่าทุกๆ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที”

Read More »
paul-steinhardt-what-is-big-bang

Big Bang และ Inflation

ถ้าคุณถามนักฟิสิกส์ว่าคุณมีความเชื่อไหมว่าจักรวาลผุดขึ้นมาจากความไม่มีอะไร คำตอบคือ “ไม่”

Read More »

จักรวาลขยายตัวในอะไร

เมื่อนักจักรวาลบอกเราว่าจักรวาลกำลังขยายตัว คำถามแรกที่คุณอาจจะถามคือแล้วจักรวาลขยายตัวในอะไร? การขยายตัวของจักรวาลไม่ได้หมายความว่าจักรวาลมีขอบแล้วขอบขยายออกไปแต่หมายความว่าทุกๆจุดในสเปซกำลังยืดออก

Read More »

ยุคจักรวาลวิทยาสมัยใหม่

ส่วนใหญ่จะถือกันว่าปี 1917 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งเป็นปีที่ไอน์สไตน์เริ่มใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขามาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับจักรวาลซึ่งกลศาสตร์แบบนิวตันไม่สามารถให้คำตอบได้

Read More »

ไฮไลท์ของจักรวาลใหม่

ทำไมจึงเรียกจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ (Modern cosmology) แล้วอะไรคือจักรวาลสมัยเก่า ของเก่าก็มี แต่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่และพิสูจน์ได้ยาก ส่วนใหญ่จักรวาลสมัยเก่าจะหมายถึงความรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจักรวาลที่พูดถึงกันก่อนศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการตั้งข้อสงสัย คาดคะเน เดา โดยใช้วิชากลศาสตร์ของนิวตันผสมกับวิชาความร้อน (เธอร์โมไดนามิคส์) มาอธิบาย

Read More »